تاریخچه ارائه نسخه ها

 

تاریخ ارائه 1398/12/27

- اضافه شدن تسهيم سود
- اضافه شدن روش جستجو در عبارت ها با در نظر گرفتن جايگشت در تمامي قسمتهاي نرم افزار
- بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1398/12/20

- بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1398/12/17

- فرم مستقل براي تسويه فيش ها در صندوق فروش
- اضافه شدن سند حسابداري حقوق
- تغيير گروهي نرخ / تخفيف در کالا و خدمات
- امکان مشاهده محاسبات حقوق در گردش حساب ها
- بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1398/11/30

- امکان تغيير رنگ در ظاهر برنامه
- حل مشکل ارائه ديسکت بيمه در حقوق و دستمزد
- اضافه شدن گزارش وقايع کاربران به اکثر بخش هاي سيستم
- اضافه شدن فيلتر بر اساس مشخصه و طبقه کالا در گزارشات
- امکان چاپ کالاي انتخابي در فاکتور فروش و صندوق فروش
- بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1398/11/26

- اضافه شدن يادآوري ها و يادداشت
- نمايش مانده سفارش در گزارش حسابها
- اضافه شدن پيش فرض واحد هاي کالا
- اضافه شدن ليست بيمه و خروجي ديسکت بيمه
- اضافه شدن ابزاري براي تغيير تاريخ در برگه هاي خريد و فروش و انبار
- اضافه شدن گزارش مرکز هزينه
- بهبود عملکرد سيستم

 

تاریخ ارائه 1398/11/08

- نمايش نرخ فاکتور ها با کليد ترکيبي Ctrl + N
- امکان کپي در برگه هاي انبار و فاکتورهاي خريد و فروش و برگشت از خريد و برگشت از فروش و...
- اضافه شدن ابزار ليست برگه هاي استفاده نشده در برگه ها
- اضافه شدن ماشين حساب و انتقال مبلغ محاسبه شده به فيلد مورد نظر
- اضافه شدن راهنماي کليدهاي ميانبر
- تغيير گزارش اسناد حسابداري
- اضافه شدن اطلاعات بارنامه به فاکتور خريد و فروش و ...
- اضافه شدن چاپ به شکل گزارش اسناد حسابداري در سند
- اضافه شدن مرحله کنترلي تاييد به همه برگه ها
- برگشت وجه از بانک در تسويه حساب فاکتور فروش
- امکان عدم نمايش شماره برگه در سند حسابداري
- شماره سريال به ازاي هر انبار در برگه هاي خريد و فروش و ...
- اضافه شدن فيلتر طبقه بندي کالا در گزارش مشروح ورود و خروج کالا
- اضافه شدن تنظيماتي براي عدم نمايش شماره برگه سند حسابداري
- اضافه شدن سطوح مختلف نرخ در ابزار جبران کسري موجودي
- اضافه شدن چاپ رسيد تسويه

 

تاریخ ارائه 1398/10/11

- اضافه شدن تفصيلي دوم به ارتباط کالا با انبار 
- امکان تعيين استفاده از تفصيلي هاي اول و دوم برگه ها در ارتباط کالا با انبار در سند حسابداري
- امکان ثبت سفارش کالا
- امکان مسدودي مقدار باقي مانده سفارش
- امکان انتقال اطلاعات بين برگه هاي پيش فاکتور ، سفارش کالا ، فروش و حواله انبار
- امکان نمايش گرافيکي ارتباطات فرم ها
- امکان تعيين نوع اسناد تضميني با قابليت تعيين سرفصل هاي حساب
- امکان صدور سند حسابداري براي اسناد تضميني
- اضافه شدن چاپ فيش واگذاري چک به بانک
- ارائه سرويس يادآوري چک با قابليت تعيين دسترسي
- تغيير در شيوه ثبت اطلاعات در فرم ورود اطلاعات ارزي در سند حسابداري
- تغيير در نحوه ايجاد فايل اکسل
- اضافه شدن بيمه و ماليات در محاسبات اضافه کاري در گروه هاي پرسنلي
- تغييرات محاسبات حقوق
- فيش حقوقي
- طبقه بندي چند سطحي کالا و خدمات
- گزارش مانده سفارش
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/08/14

- امکان ثبت درصد تخفيف در حساب مشترکين (صندوق فروش)
- اضافه شدن دستگاه کارت خوان پرداخت الکترونيک پارسيان
- اضافه شدن مشخصه به تعريف کالاها
- نمايش مانده جاري در گزارش حساب ها
- نمايش فقط حسابهاي داراي مانده در گزارش ترازها و دفاتر
- اصلاحات مربوط به گزارشات خريد و فروش فصلي
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/07/29

- اضافه شدن افزونه صندوق فروش ويژه مراکز فروش و رستوران ها (افزونه)
- امکان استفاده بر روي صندوق هاي فروشگاهي لمسي (افزونه)
- امکان تعريف مشترک (افزونه)
- امکان تعريف منو فروش با قابليت تعيين قيمت و دسته بندي (افزونه)
- امکان تعريف پيک و تعيين هزينه (افزونه)
- امکان تعريف منوي روزانه با تعيين محدوديت مقداري (افزونه)
- امکان تعيين دسترسي براي تغيير مبلغ ، تخفيف و ماليات (افزونه)
- امکان ارسال پيامک بعد از ثبت فيش (افزونه)
- اضافه شدن زيرسيستم حقوق و دستمزد
- بازطراحي صفحه ورود به نرم افزار
- امکان مشاهده/عدم مشاهده سطر هاي دلخواه در گزارشات ترازها و دفاتر 
- امکان تعيين دسترسي براي هر کاربر به جهت عدم مشاهده برگه هاي ثبت شده ي ساير کاربران 
- گزارشات ويزيتوري 
- گزارش وقايع کاربران
- اضافه شدن ثبت به برگه ي انتقال بين حساب ها
- اضافه شدن بابت به برگه هاي فروش
- امکان ثبت شماره موبايل در برگه هاي فروش به منظور ارسال راحتتر پيامک
- امکان گزارش گیری بر اساس گیرنده چک خرج شده
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/06/02

- اضافه شدن افزونه ارزي (افزونه)
- امکان ثبت ارز در سند حسابداري (افزونه)
- ارائه گزارشات ارزي در کارت حساب و اسناد حسابداري (افزونه)
- اضافه شدن افزونه ارسال پيامک (افزونه)
- اضافه شدن امکان ارسال پيامک عادي و زمان دار (افزونه)
- امکان ارسال پيامک مانده حساب مشتري با فرمت دلخواه (افزونه)
- امکان ارسال پيامک دلخواه بعد از ثبت فاکتور فروش (افزونه)
- امکان ارسال پيامک از خطوط اينترنتي و همچنين اپليکيشن پيامک رسان اندرويد (افزونه)
- اضافه شدن شرح هاي آماده جهت درج توضيحات از پيش تعريف شده
- اضافه شدن جستجو بر اساس هدر در برگه هاي دريافت و پرداخت
- اضافه شدن سطح تفصيلي دوم به گزارشات اسناد حسابداري
- امکان مشاهده/عدم مشاهده سطر هاي دلخواه در گزارشات ريز حساب و کارت حساب 
- امکان قفل کردن و تغيير کاربر بدون بستن نرم افزار
- اضافه شدن فيلتر تجميع گروه کالا در گزارشات موجودي کالا
- افزايش سرعت در بخش چک هاي دريافتي / پرداختي و انتقال بين حساب ها
- امکان مخفي شدن شرايط گزارش بعد از توليد گزارشات در تنظيمات
- امکان تعيين مرکز هزينه در حين ثبت برگه شارژ انبار
- اضافه شدن چاپ به اقساط
- اضافه شدن منوي تغيير دوره مالي به منوي امکانات براي دسترسي سريع تر با کيبورد
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/04/25

- قفل کردن و عدم تغيير و ويرايش اطلاعات در زيرسيستم ها به صورت مجزا
- پشتيبان گيري خودکار از پايگاه داده با امکان زمان بندي 
- امکان کپي اسناد حسابداري بين مسيرهاي اطلاعاتي متفاوت
- امکان مشاهده وضعيت تسويه حساب فاکتور در فرم جستجو
- امکان تغيير سايز فرم هاي مختلف برنامه
- اعمال برخي از درخواست هاي کاربران در نرم افزار
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/04/04

- اضافه شدن قفل نمايشي
- فيلتر گسسته در بخش گزارشات ترازنامه و دفاتر
- ابزار حذف گروهي اسناد حسابداري از زيرسيستم
- بهبود سرعت گزارش گردش حساب ها
- اصلاحيه موجودي انبار
- ابزار تعيين نرخ براي کالاها
- امکان مشاهده نرخ ميانگين در گزارش گردش کالا
- اضافه شدن تفصيلي 2 به حساب هزينه هاي ويزيتوري و ساير حسابها در برگه هاي خريد و فروش
- اضافه شدن نوع هزينه در شناسايي هزينه
- اضافه شدن سطح اعتبار براي اشخاص
- گزارش ساز پيشرفته
- ابزار کپي سطوح دسترسي
- امکان ثبت چند برگه موجودي انبار اول دوره براي يک انبار
- اضافه شدن گزارشات نموداري به برخي از بخش هاي برنامه
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1398/02/28

- گزارش خلاصه عملکرد روزانه
- اضافه شدن مرکز هزينه به اصلاحيه خريد و فروش
- اضافه شدن مرکز هزينه به گزارش خالص خريد و فروش
- حل مشکل بازکردن چند برنامه در سيستمهاي کلاينت
- اضافه شدن تاريخ آخرين عمليات به گزارش حسابها
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1398/02/18

- اقساط و کارت حساب اقساط
- بهبود سرعت گزارش گردش حساب ها
- اضافه شدن مرکز هزينه (تفصيلي 2) در برگه هاي فروش
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1398/02/08

- اضافه گزارشات خريد و فروش فصلي با استاندارد جديد
- گزارش کاربران متصل به سيستم 
- امکان تجميع بر اساس کالا/انبار در گزارش موجودي کالا
- امکان محاسبه مبلغ موجودي کالا بر اساس نرخ هاي فروش در گزارش موجودي انبار
- بهبود عملرد نرم افزار در نسخه هاي تحت شبکه
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1398/01/18

- امکان ثبت ابعاد در برگه هاي فروش و انبار
- امکان نمايش پايگاه داده هاي موجود به صورت فهرست
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1398/01/10

- اضافه شدن افزونه توليدي (جدول استاندارد مصرف مواد)
- اضافه شدن افزونه دريافت اطلاعات از اکسل در بخش هاي مختلف سيستم
- ابزار تجميع اسناد مالي
- ابزار بستن حساب هاي ميان دوره
- ابزار کپي اسناد حسابداري
- امکان ثبت تخفيف 100% در فاکتور خريد
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1397/12/16

- اضافه شدن امکان انبارگرداني
- امکان برگشت وجه در عمليات تسويه فاکتور فروش
- نمايش حساب هاي سود و زياني دوره هاي قبل در گزارش ترازها و دفاتر 
- اضافه شدن چک های تضمینی به دسته چک
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1397/11/13

- ابزار صدور گروهي سند حسابداري از زير سيستم
- اضافه شدن گزارش مغايرت حسابهاي بانکي
- گزارش نرخ هاي خريد و فروش بر اساس قيمت پس از تخفيف
- اضافه شدن گزارش کاربرگ حساب ها
- امکان ابطال و رزرو برگه هاي چک
- امکان انتخاب برگه هاي چک از دسته چک در پرداخت چک
- اضافه شدن نمودار درختي به بخش تعريف حسابهاي کل و معين
- امکان تعيين وضعيت جهت صدور خودکار سند حسابداري در برگه هاي زير سيستم
- امکان مشاهده فقط گردش جاری در گزارش ترازها و دفاتر
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1397/11/03

- امکان اتصال به دستگاه هاي کارتخوان 
- امکان ارائه گزارش ارزش افزوده
- امکان ارائه گزارش نرخ هاي خريد و فروش کالا
- امکان اتصال به سيستم فروشگاهي باران
- ارائه اولین نسخه از راهنمای متنی نرم افزار
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف
 

 

تاریخ ارائه 1397/10/09

- انجام برخي اصلاحات در بخش دفاتر قانوني 
- امکان تعريف قالب هاي چاپ مختلف براي برگه هاي خريد و فروش
- امکان تعيين و تغيير بخش هاي مختلف در قالب هاي چاپ فاکتور
- تغيير در بخش صدور اسناد حسابداري از زير سيستم ها با قابليت انتخاب اسناد در حالت ادغام
- اضافه شدن مرکز هزينه به گزارش مشروح ورود و خروج کالا
- امکان تجميع بر اساس مرکز هزينه در گزارش مشروح ورود و خروج کالا
- بهبود در فرايند بروزرساني خودکار نرم افزار
- ذخيره کاربر جاري سيستم در زمان ورود به برنامه
- بهبود رابط کاربري صدور سند حسابداري از زيرسيستم ها
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1397/09/14

- انجام برخي اصلاحات در بخش دفاتر قانوني 
- اضافه شدن اطلاعات تکمیلی حساب های بانکی در بخش تعریف حساب ها
- امکان جستجو بر اساس سایر اطلاعات حساب ها
- امکان مشاهده مبلغ تسویه در فاکتورهای خرید و فروش
- امکان مشاهده پیش فاکتورهایی که به فاکتور تبدیل شده اند در بخش جستجوی پیش فاکتورها
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1397/09/06

- انجام برخي اصلاحات در بخش دفاتر قانوني 
- امکان باز کردن برگه ها از بخش اسناد ثبت نشده و فاقد سند حسابداري
- امکان ادغام اسناد در بخش صدور اسناد حسابداري از زير سيستم ها
- امکان گزارش بر اساس مرکز هزينه و پروژه در گزارش حساب ها
- امکان حرکت بین برگه های فروش، انبار و سند حسابداری بر اساس تاریخ و شماره برگه
- بهبود عملکرد کلي نرم افزار در بخش هاي مختلف

 

تاریخ ارائه 1397/08/27

- امکان فعال و غير فعال کردن نمايش اطلاعات بسته بندي
- نمايش اطلاعات چک ها به صورت فيلتر شده بر اساس سررسيد آنها در جدول تقويم
- امکان صدور سند حسابداري از داخل برگه ها با اختيار انتخاب شماره برگه سند حسابداري توسط کاربر
- اضافه شدن پيام کاربري براي وضعيت ثبت اطلاعات تکميل نشده در زمان خروج از فرم ها و برگه ها 
- اضافه شدن فيلتر ارزش افزوده به گزارش مشروح ورود و خروج کالا
- امکان اضافه کردن رديف هايي به صورت دستي به اسنادي که از زير سيستم منتقل شده اند با امکان گزارش گيري 
- امکان مشاهده اطلاعات نوع و شماره برگه زير سيستم ها در سند حسابداري
- اضافه شدن مرور حسابهاي تفصيلي به صورت پيوسته در گزارش ترازها و دفاتر
- اضافه شدن زير سيستم چاپ چک در چک هاي پرداختي
- امکان صدور اسناد حسابداري از فاکتور فروش / برگشت فروش به روش ادواري
- امکان تغيير نام براي سطح تفصيلي 2 به اختيار کاربر در جدول تنظيمات
- دسترسي هاي ريالي انبار و گزارشات موجودي کالا
- امكان تعريف سرفصل هاي مالي تخفيفات به ازاي هر كالا در انبار
- امکان تاييد اسناد حسابداري با قابليت تعيين دسترسي
- انجام برخي اصلاحات
 

 

تاریخ ارائه 1397/08/21

- امکان فعال و غیر فعال کردن نمایش اطلاعات بسته بندی
- نمایش اطلاعات چک ها به صورت فیلتر شده بر اساس سررسید آنها در جدول تقویم
- امکان صدور سند حسابداری از داخل برگه ها با اختیار انتخاب شماره برگه سند حسابداری توسط کاربر
- اضافه شدن پیام کاربری برای وضعیت ثبت اطلاعات تکمیل نشده در زمان خروج از فرم ها و برگه ها 
- اضافه شدن فیلتر ارزش افزوده به گزارش مشروح ورود و خروج کالا
- امکان اضافه کردن ردیف هایی به صورت دستی به اسنادی که از زیر سیستم منتقل شده اند با امکان گزارش گیری 
- امکان مشاهده اطلاعات نوع و شماره برگه زیر سیستم ها در سند حسابداری
- اضافه شدن مرور حسابهای تفصیلی به صورت پیوسته در گزارش ترازها و دفاتر
- اضافه شدن زير سيستم چاپ چک در چک های پرداختی
- امکان صدور اسناد حسابداری از فاکتور فروش / برگشت فروش به روش ادواری
- امکان تغییر نام برای سطح تفصیلی 2 به اختیار کاربر در جدول تنظیمات
- دسترسی های ریالی انبار و گزارشات موجودی کالا
- امكان تعريف سرفصل هاي مالي تخفيفات به ازاي هر كالا در انبار
- انجام برخی اصلاحات
 

 

تاریخ ارائه 1397/07/22

- انجام برخی اصلاحات

 

تاریخ ارائه 1397/07/21

- انجام برخی اصلاحات

 

تاریخ ارائه 1397/07/14

- تسویه سریع فاکتور 
- انجام برخی اصلاحات