نسخه ها و امکانات

بسته نرم افزاری حسابداری فروشگاهی حسابداری مالی حسابداری فروشگاهی تولیدی حسابداری شرکتی حسابداری شرکتی تولیدی
قیمت (ریال) 11/000/000 8/000/000 15/000/000 19/000/000 23/000/000
مانده حسابهاي اول دوره
موجودي اول دوره انبار
فاکتور خريد و برگشت از خريد
فاکتور فروش و برگشت از فروش
اصلاحيه نرخ خريد و فروش
پيش فاکتور
دريافت و پرداخت نقدي صندوق
واريز نقدي و برداشت از بانک
دريافت و پرداخت چک
دريافت و پرداخت چک تضميني
صورت هزينه تنخواه گردان
شناسايي هزينه
انتقال بين حسابها
رسيد انبار و برگشت از رسيد
گزارش حسابها
گزارش چکهای دریافتی و پرداختی
کارتکس کالا و موجودی انبار
گزارش کالا و خدمات راکد
گزارشات سود و زیان
راس گیری چک
گزارش برگه های ثبت نشده
گزارش خالص خرید و فروش
گزارش مشروح ورود وخروج کالا و خدمات
گزارش خرید و فروش فصلی
گزارش ارزش افزوده
گزارش دسته چک
امکان اتصال به دستگاههای کارتخوان بانکی
جدول استاندارد مصرف مواد
ابزار صدور مواد اولیه در فاکتور فروش و حواله
ابزار رسید محصول و حواله خودکار مواد اولیه
گزارش مغایرت مصرف مواد
گزارش کسری مواد اولیه
تعریف کل / معین / تفصیلی
سند حسابداری
ابزار بستن حسابهای موقت
ابزار بستن حسابهای میان دوره
ابزار تجمیع اسناد حسابداری
صدور سند اختتامیه
گزارش اسناد حسابداری
گزارش ترازها / دفاتر و مرور حسابها
گزارش ترازنامه و سود و زیان مالی
گزارش دفاتر قانونی روزنامه و کل
گزارش کاربرگ حساب ها
ابزار صدور/حذف گروهی اسناد حسابداری از زیر سیستم
لیست کاربران و سطوح دسترسی
تنظیمات سیستم

لیست قیمت افزونه

عنوان افزونه قیمت (ریال)
مرکز هزینه (تفصیلی سطح 2) 2/500/000
چاپ چک پیشرفته 1/200/000
دریافت اطلاعات از اکسل 4/000/000
پیامک رسان بزودی
چاپ و تولید بارکد پیشرفته بزودی

سایر

عنوان قیمت (ریال)
کاربر شبکه 20% مبلغ بسته انتخابی
پایگاه داده اضافه 40% مبلغ بسته انتخابی
طراحی قالب چاپ اختصاصی 1/000/000

این لیست قیمت تا پایان خردادماه 1398 معتبر است.