نسخه ها و امکانات

بسته نرم افزاری حسابداری فروشگاهی حسابداری مالی حسابداری تولیدی حسابداری شرکتی حسابداری شرکتی تولیدی
قیمت (ریال) 11/000/000 8/000/000 15/000/000 19/000/000 23/000/000
مانده حسابهاي اول دوره          
موجودي اول دوره انبار          
فاکتور خريد و برگشت از خريد          
فاکتور فروش و برگشت از فروش          
اصلاحيه نرخ خريد و فروش          
پيش فاکتور          
دريافت و پرداخت نقدي صندوق          
واريز نقدي و برداشت از بانک          
دريافت و پرداخت چک          
دريافت و پرداخت چک تضميني          
صورت هزينه تنخواه گردان          
شناسايي هزينه          
انتقال بين حسابها          
رسيد انبار و برگشت از رسيد          
گزارش حسابها          
گزارش چکهای دریافتی و پرداختی          
کارتکس کالا و موجودی انبار          
گزارش کالا و خدمات راکد          
گزارشات سود و زیان          
راس گیری چک          
گزارش برگه های ثبت نشده          
گزارش خالص خرید و فروش          
گزارش مشروح ورود وخروج کالا و خدمات          
گزارش خرید و فروش فصلی          
گزارش ارزش افزوده          
گزارش دسته چک          
امکان اتصال به دستگاههای کارتخوان بانکی          
جدول استاندارد مصرف مواد          
ابزار صدور مواد اولیه در فاکتور فروش و حواله          
ابزار رسید محصول و حواله خودکار مواد اولیه          
گزارش مغایرت مصرف مواد          
تعریف کل / معین / تفصیلی          
سند حسابداری          
ابزار بستن حسابهای موقت          
ابزار بستن حسابهای میان دوره          
ابزار تجمیع اسناد حسابداری          
صدور سند اختتامیه          
گزارش اسناد حسابداری          
گزارش ترازها / دفاتر و مرور حسابها          
گزارش ترازنامه و سود و زیان مالی          
گزارش دفاتر قانونی روزنامه و کل          
گزارش کاربرگ حساب ها          
ابزار صدور/حذف گروهی اسناد حسابداری از زیر سیستم          
لیست کاربران و سطوح دسترسی          
تنظیمات سیستم          

لیست قیمت افزونه

عنوان افزونه قیمت (ریال)
مرکز هزینه (تفصیلی سطح 2) 2/500/000
چاپ چک پیشرفته 1/200/000
دریافت اطلاعات از اکسل 4/000/000
پیامک رسان بزودی
چاپ و تولید بارکد پیشرفته بزودی

سایر

عنوان قیمت (ریال)
کاربر شبکه 20% مبلغ بسته انتخابی
پایگاه داده اضافه 40% مبلغ بسته انتخابی
قفل نمایشی 3/000/000
تعویض قفل سخت افزاری 500/000
طراحی قالب چاپ اختصاصی 1/000/000

این لیست قیمت تا پایان شهریورماه 1398 معتبر است.