لیست بسته ها و قیمت ها

نام بسته فروشگاهی فروشگاهی/تولیدی شرکتی شرکتی/تولیدی بسته نقره ای بسته طلایی
خرید و فروش
نقد و بانک (خزانه)
انبار
حسابداری مالی    
حقوق و دستمزد          
دارایی ثابت (بزودی)          
تولیدی    
مرکز هزینه و پروژه        
دریافت اطلاعات از اکسل        
گزارشات تحت وب          
پیامک رسان        
چاپ تولید بارکد (بزودی)        
بانک اطلاعاتی مازاد           1
ایستگاه کاری شبکه (کلاینت) 1 کاربر 1 کاربر 1 کاربر 1 کاربر 5 کاربر 20 کاربر
قفل نمایشی        
*پشتیبانی رایگان 12 ماه 12 ماه 12 ماه 12 ماه 12 ماه 12 ماه
قیمت (ریال) 18/000/000 23/500/000 39/500/000 44/800/000 57/860/000 134/730/000

* هزینه پشتیبانی سالیانه معادل 30% مبلغ روز نرم افزار 

لیست زیر سیستم های مستقل

عنوان زیرسیستم قیمت (ریال)
حسابداری مالی 21/500/000
حقوق و دستمزد 21/500/000
اموال و دارایی ثابت بزودی

* امکان استفاده از زیرسیستم های فوق به صورت مستقل و یا افزودن آن به بسته های فوق وجود دارد. 

لیست قیمت افزونه ها

عنوان افزونه قیمت (ریال)
چند ارزی بزودی
مرکز هزینه و پروژه (تفصیلی سطح 2) 4/200/000
دریافت اطلاعات از اکسل (Import) 4/200/000
پیامک رسان 1/750/000
صندوق فروش 10/800/000
چاپ و تولید بارکد پیشرفته بزودی
گزارشات تحت وب 15/000/000

* امکان اضافه شدن افزونه های فوق به بسته ی انتخابی وجود دارد. 

سایر

عنوان قیمت (ریال)
کاربر شبکه اضافه 3/300/000
پایگاه داده اضافه 10/500/000
قفل نمایشی 3/200/000
تعویض قفل سخت افزاری 500/000
طراحی قالب چاپ اختصاصی 2/000/000

این لیست قیمت تا پایان اسفندماه 1398 معتبر است.